SẠC PIN TOTAL - TOCLI228180

110.000₫

Điện thế sạc: 220V-240V/50Hz, Thời gian sạc 2h. Phù hợp để sử dụng cho máy khoan TDLI228180 và TIDLI228180