Máy vặn bu lông động lực pin - DCF880D2-B1

3.850.000₫

   Điện thế pin 18V, đầu 1/2" cơ vít tối đa
13mm, tốc độ không tải 0-2.300 v/p, trọng
lượng 1.9kg.