Khoan sắt - DWD014-B1

1.035.000₫

Công suất 550W, khoan sắt 10mm, khoan gỗ 25mm, tốc độ không tải
0-2800 v/p, trọng lượng 1.3kg, đảo chiều.