Khoan búa - D25133K-B1

3.080.000₫

Công suất 800W, khoan sắt 13mm, khoan betong 26mm,khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 2.6kg, 3
chức năng, đảo chiều.