Khoan búa - D25033K-B1

2.870.000₫

Công suất 710W, khoan sắt 13mm, khoan betong 22mm,khoan gỗ 30mm, tốc độ không tải 0-1.550 v/p, trọng lượng 2.5kg, 3
chức năng, đảo chiều.