BỘ CƠ LÊ VÒNG MIỆNG TỰ ĐỘNG LẮC LÉO TOLSEN (8-19MM)

931.000₫

Cờ lê hệ mm từ 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19

Đầu vòng có thể gập nhiều góc khác nhau

Hàng chính hãng Tolsen