BỘ 6 TUA VÍT TOTAL -THT250606

130.000₫

Chất liệu: CR-V, Đuôi tròn, Size của 6 tua vít gồm:

1 tua vít: SL5.5*5*75 1 tua vít: SL5.5*5*100 1 tua vít: SL6.5*6*150 1 tua vít: PH1*5*75

1 tua vít: SL1*5*100

1 tua vít: PH2*6*150 - 20/T